ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU
OPTYMALIZACJA PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH

Jest to kompletne rozwiązanie, które obejmuje zarządzanie gospodarką materiałową, w skład której wchodzą magazyny narzędzi, urządzeń, maszyn, surowców oraz wyrobów gotowych a także logistykę procesów produkcyjnych.
 

CO DAJE WDROŻENIE SYSTEMU?

 
Implementacja systemu pozwala na kontrolę procesów produkcyjnych, zoptymalizowanie wydajności parku maszynowego, zwiększenie wydajności pracy zespołu, skrócenie czasu niezbędnego na wdrożenie nowych produktów do produkcji oraz zarządzanie gospodarką magazynu materiałów i narzędzi wraz z optymalizacją zamówień. 

 

System jest zintegrowany z procesami zarządzania pracą i obejmuje w efektywny sposób zarządzanie  pełnym łańcuchem produkcyjnym - od dostaw surowców po wyjazd gotowego produktu z magazynu.

 

Wdrożenie kompletnego Systemu zwiększa wydajność procesów produkcji poprzez: 
 

 • kontrolę nad procesami produkcji,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych i zarządzanie nimi,
 • kontrolę i optymalizację magazynów i zamówień,
 • optymalizacja wykorzystania parku maszynowego,
 • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich,
 • kontrola procesów sprzedażowych i posprzedażowych

 

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ 3MES Production?

 
3MES Production
uwzględnia wszystkie etapy produkcji. Jest elastyczny, a to pozwala na szybkie wprowadzanie niezbędnych korekt. Działa w czasie rzeczywistym, pomaga pracownikom dostarczając niezbędną w procesie produkcji informację. Oparty na technologii webowej pozwala na dostęp i pracę na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu lub bezpośrednio do serwera. Pozwala także na szybką rozbudowę o dodatkowe stanowiska. Koordynuje działania związane z dystrybucją oraz przygotowuje dokumentacje: etykiety, faktury, listy przewozowe. Zarządza wielkościami i ciężarem wysyłek. Archiwizuje wszelkie informacje związane z dystrybucją. Ogranicza i minimalizuje czas potrzebny na rozpatrzenie w zakresie reklamacji wynikającej z jakości materiału. Pozwala na przypisanie do produkowanego detalu materiałów z konkretnych dostaw, dzięki czemu możemy szybko odnaleźć i wyeliminować wadliwe materiały a także reklamacji wynikających z procesów produkcyjnych poprzez archiwizację

informacji który pracownik, na jakiej maszynie, jakimi narzędziami wykonał dany produkt.

 

JAKIE MODUŁY WCHODZĄ W SKŁAD 3MES Production?

 

 • Moduł zarządzania zleceniami wraz z integracją z magazynem materiałów i narzędzi oraz magazynem wyrobów gotowych – pozwala na usystematyzowanie zamówień, zebranie wszystkich zamówień z podziałem na odbiorcę, kontrolę terminów dostaw. Ogranicza nieterminowość dostaw, kontroluje zasoby magazynowe materiałów niezbędnych do produkcji, przyśpiesza ich zamówienie i tym samym proces produkcji.
 • Moduł zarządzania pracą maszyn – przypisanie maszyn, na podstawie parametrów produktu, do procesu produkcyjnego z uwzględnieniem listy zleceń, pozwala na maksymalne wykorzystanie parku maszyn, przy jednoczesnym zachowaniu terminów dostaw.
 • Moduł zarządzania pracą zespołu pracowników – umożliwia przypisanie pracowników do konkretnych procesów produkcyjnych i eliminuje ryzyka związane z czynnikiem ludzkim.
 • Moduł optymalizacji pracy maszyn – symulacja najlepszych konfiguracji wykorzystania maszyn w procesach produkcji na podstawie analizy ich wykorzystania, listy zamówień wraz z terminami dostaw a także informacji z systemu o przestojach spowodowanych awariami lub przegladami, dostepnością materiałów i narzędzi.
 • Moduł optymalizacji pracy zespołu - oparty na analizie czasu pracy każdego pracownika dla pojedynczej operacji z uwzględnieniem mszyny, na której się odbywa produkcja. Uwzględniając ww parametry symuluje konfigurację maszyn w procesie produkcji z uwzględnieniem posiadanych przez pracownika umiejętnosci i wiedzy.
 • Zarządzanie dokumentami księgowymi - rozliczenia z odbiorcami prowadzone na bieżąco, dostęp do aktualnych stanów magazynowych wspomagany systemem do wystawiania i przeglądania faktur sprzedaży, zintegrowany z magazynem wyrobów gotowych.
 • Zarządzanie i koordynacja wysyłek – automatyczne generwanie etykiet, listów przewozowych i innych dokumentów zwiazanych z wysyłką towaru, tworzene paczek z produktami z magazynu prduktów gotowych przy uwzględnieniu ich specycfiki: data dostawy, miejsce dostawy, ciężar paczki.
 • Moduł statystyk i analiz – umożliwia analizę danych dotyczacych zamówień, sprzedaży, wykonanych produktów, wykorzystania maszyn, wydajności itp.
 • Interfejsy i profile da kontrachentów - pindywidualne konta do składania zapytań/zamówień przez współpracujące fimy, przegladanie zarchiwizowanych informacji dotyczących zleceń, panel do kontaktu bezpośredniego, integracja z modułem zleceń.

 

 OBSZARY DZIAŁANIA 3MES Production

 

 

 

 

JAKI WPŁYW NA PRZEDSIĘBIORSTWO MA WDROŻENIE SYSTEMU 3MES Production?

 

 

Zwiększa możliwości produkcyjne przy wykorzystaniu tej samej struktury technologicznej i personalnej. Zwiększa odporność na zmiany kadrowe, stwarza przestrzeń dla obsługi dodatkowych podmiotów i zamówień. Umacnia pozycję firmy wśród obecnych klientów.

 

W obszarze produkcji uporządkowuje organizację pracy, zwiększa możliwości produkcyjne, optymalnie wykorzystuje posiadanie zasoby poprzez zminimalizowanie liczby nieplanowanych przestojów

 

Polepsza korelację między obecnymi klientami, stwarza przestrzeń produkcyjną dla nowych klientów, oraz warunki otwarcia na nowe produkty i grupy klientów do tej pory nie obsługiwane

 

CZYM JEST MODUŁ MACHINELEARNING?

 

Przetworzanie dostarczonych z systemu informacji odnośnie procesów produkcyjnych, zarówno tych określonych w systemie jak i tych powstających na bieżąco podczas procesu produkcyjnego i na ich podstawie optymalizowanie wykorzystania maszyn i pracy zespołu w planowaniu produkcji. Moduł ten, analizując dane z systemu określa na nowo indywidualnie przypisane do produktu parametry produkcji takie jak czas przygotowania maszyny do konkretnej operacji i czas na wykonanie pojedynczej operacji z uwzględnieniem konkretnego pracownika  a także na podstawie analizy zużycia materiałów i narzędzi planuje zakupy w określonych terminach i uwzględnia je w planowanej produkcji.

 

Mówiąc prościej, podpowiada, którą operację na której maszynie który pracownik ma wykonać i w jakiej kolejności, uwzględniając termin dostawy wg priorytetu jaki jest przypisany do klienta, oraz dostępność pracowników, ich umiejętności, dostępność maszyn, narzędzi i materiału gdzie umiejętności pracowników określane byłyby na podstawie dotychczasowych wyników pracy (dokładnie dla każdej wykonanej operacji).

 

 

Kontakt


3CUBE Sp. z o.o. SKA

ul.. Rymarska 23/11
53-206 Wrocław
NIP: 8943041005
KRS: 0000429296


Biuro:
ul. Inowrocławska 17/106
53-653 Wrocław
tel. (71) 723 41 36
e-mail: office@3cube.pl

 

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez 3cube.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

akceptuję